در خواست کمک دارم!

هدف کلی موسسه سلامت یار مرهم کمک رسانی پزشکی و درمانی به افراد نیازمند میباشد.

کمک به موسسه مرهم

با پرداخت کمک سهمی در تامین هزینه دارو و درمان افراد نیازمند
داشته باشید.
من چگونه میتوانم کمک کنم
این موسسه برای اینکه بتواند شرایط خیلی بهتری برای افراد بیمار و نیاز مند در زمینه پزشکی
و درمانی بپردازد نیارمند حمایت شما خیرین عزیز میباشد.

کمک نقدی

خیر عزیز
با پرداخت آنلاین از طريق تمامى كارت‌هاى عضو شتاب، سهمی در تامین هزینه دارو و درمان افراد بیمار سالمند که ناتوان در درمان خود هستند داشته باشید.

کمک های غیر نقدی

مؤسسه خیریه مرهم، درکنار دریافت کمک‌های نقدی آمادگی قبول کمک‌های اهدایی غیر نقدی  به صورت کالاهای یا لوازم پزشکی و بهداشتی و ... را برای افراد نیازمند دشاته باشد.

کمک پزشکی

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با وارد کردن مشخصات، شماره همراه و خرید (حداقل دستگاه فشار خون) برای حمایت از افراد بیمار
عضوی از خانواده بزرگ مرهم شوید.

کمک عای غذایی

شما نیکوکاران میتوانید با خرید این کارت ها کمکی در درمان افراد بیمار داشته باشید این افراد با استفاده از این کارت ها میتوانند کمک هزینه ای در درمان خود داشته باشند.

فعالیت های سلامت یار مرهم

تورگردشگری سلامت

موسسه سلامت یار مرهم هدف براین دارد که با ایجاد شرایطی که به منظوره حمل و نفذد بیمار به مراکز پزشکی در جهت درمان بیمار اقدام فرمایند

اخبارات موسسه مرهم

آنچه که دراین موسسه میگذرد برای شما عزیزان ارائه میشود

عملکرد ما در سال های گذشته