سیل زدگان لرستان

در پی وقوع سیل ویرانگر در لرستان موسسه سلامت یار مرهم باتوجه به وضعیت مناطق درگیر و نیازمند هموطنان تعداد زیادی بستعه های حمایتی غذایی اعم از (کلوچه،عسل،حلوا شکری ،چای،لیوان،قند،شکر،به همراه یک صد پک بهداشتی و هم چنین در سه نوبت و در هرنوبت به تعداد 10/000 عدد نان مستقیما توسط کامیون اجاره شده بارگیری و به مناطق ارسال و توسط موسسه سلامت یار مرهم تحویل و توزیع گردید.

زلزله کرمانشاه

همچنین درپی وقوع زلزله کرمانشاه موسسه مرهم بر آن شد تا اقلام ضروری و اولیه مورد نیاز مناطق زلزله زده را تهیه و به مناطق ارسال نماید  طبق برآورد اولیه و باتوجه به برودت هوای این مرکز تعداد 50 عدد تشک برقی و 200 عدد کیسه آب گرم در اولین پارت به منطقه مستقیما ارسال و در کرمانشاه تحویل ستاد گردید.

موسسه سلامت یار مرهم با شعار و هدف کمک رسانی پزشکی و درمانی و بهداشتی به نیازمندان میباشد