بیانیه

با توجه به رشد جمعیت سالمندان در کشور ، مخصوصا شهرستان تفرش ارائه سرویس به این مریزان که پدر و مادر های ما هستند در حال حاظر با توان مندی پایین و نیازمند به خدمات مراقبتی خاص مرهم برخود واجب میدانند که با گردآوری تجهیزات پزشکی مورد نیاز و نگهداری صحیح از آن ها در مواقع نیاز با نصب و راه اندازی توسط تیم آموزش دیده خود در زمان سالمندان میباشد

مأموریت (1401-1396)

سلامت یار مرهم سازمانی است که از انگيزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بيماران سالمند در سطح ملی و بين‌المللي در حوزه‌های امور حمايتی، تشخيص و درمان، آموزش و اطلاع‌رسانی و تحقيقات نموده است. اين سازمان؛ خيريه، مردم‌نهاد، غيرانتفاعی، غيرسياسی و غيردولتی است و با تکيه بر جلب مشارکت‌هاي اشخاص حقيقی و حقوقی و انواع کمک‌های بشردوستانه ملی و بين‌المللي اعم از نقدی، کالا، خدمات پزشکی و دانش فنی اداره به همراه طور گردشگری سلامت همراه می‌باشد.

حمايت همه‌ جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان در بخش حمايتی، درمان کودکان مبتلا به سرطان در ايران به صورت يکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهاي ملي و بين‌المللی و منشور حقوق بيمار با بهره‌مندي از جديدترين و کارآمدترين روش‌ها و آخرين دستاوردهای علم پزشکی، ايجاد يک مرکز تحقيقات جهت انجام تحقيقات علمی در زمينه بيماری سرطان برای کشف علل بروز بيماری، روش‌های تشخيص، غربالگری، پيشگيری و شيوه‌های نوين درمان، مأموريت اين سازمان است. محک با برنامه‌ريزی و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش پيشگيرانه و اطلاع‌رسانی می‌کوشد در کاهش نرخ ابتلا به سرطان کودکان در ايران مشارکت نمايد.

همکاری موسسه مرهم

کارکنان و داوطلبان، صميمانه در کنار يکديگر براي تحقق اهداف بشردوستانه سلامت یار مرهم تلاش می‌کنند ، و موسسه مرهم با برنامه‌ريزی برای توانمندسازی در زمینه خدمات پزشکی از جديدترين فناوری‌ها در همه حوزه‌ها به ويژه تشخيص و درمان برای سالمندان اين ظرفيت را توسعه مي‌دهد. موسسه مرهم نه تنها به بخش پزشک درمانی سالمندان بلکه در بخش پزشکی به کودکان نیز می‌پردازد بلکه اندیشه والای کمک به همنوع را ترویج می‌نماید. شفافیت، پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی‌شناسی ممتازترین ارزش‌های موسسه سلامت یار مرهم هستند. موسسه مرهم از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردی فوق‌تخصصی در بخش سرطان کودکان . بیماران کرونایی و عیره در ایران، و از سوی دیگر براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان و سالمندان و خانواده ایشان که هم از نظر پزشکی و هم از نظر کمک اقتصادی ناتوان هستند کمک نیز به عمل می آورد.