بندگی یعنی در کوچه و پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری

موسسه خیریه مرهم با هدف کمک رسانی پزشکی
و درمانی و بهداشتی به افراد نیازمند در خدمت مردم میباشد.
شما نیکوکار گرامی می‌توانید با وارد کردن مشخصات، شماره همراه و مبلغ تعهد خود (حداقل ۱۰.۰۰۰ ریال) برای حمایت از افراد بیمار و ناتوان در درمان عضو خانواده بزرگ مرهم شوید.

شماره حساب سلامت یار مرهم:

0114098473002

شماره کارت:

6037_9975_9923_6222

شماره شبا:

IR_300170000000114098473002