اهدا پک های خود مراقبتی
باتوجه ب پاندومی کوید 19 از ابتدای اسفند 98 مرکز سلامت یار مرهم در ابتدای اعلام مراجع رسمی از آنجایی که در این مرکز یکی از نمایندگان فروش محصولات نانوسیل بود از ظرفیت های این شرکت و محلول های آن استفاده و سریعا شروع به تهیه پک های خود مراقبتی که شامل محلول ضد عفونی،ماسک ،دستکش لاتکس و پد الکلی که باتوجه به نبود این پک ها در سطح شهرستان سریعا مورد توجه قرار گرفت.لازم به ذکر است تا به امروز حدوداََ 60 هزار پک های خود مراقبتی در مراکز درمانی ، ادارات دولتی و هم چنین درسطح شهرستان و روستاها بطور رایگان توضیح گردیده است.
موسسه سلامت یار مرهم با هدف کمک های پزشکی و درمانی و بهداشتی به نیازمندان می پرداد.