صندق درمان مرهم

مرکز سلامت یار مرهم در سال 1398 در راستای کمک به هزینه های درمان و دارویی نیازمندان اقدام به تشکیل صندوق درمان مرهم نمود در ابتدای تاسیس صندوق مرکز مرهم وام هایی را برنامه ریزی نمود که مدد جویان بعد از عضوت در صندوق و ارئه مدارک درمانی بیمار و بعد از برسی درخواست ایشان مبلغ را به عنوان وام بدون بهره دراختیار ایشان قرار دهد لزا با توجه به گذشت زمان و طی نمودن مراحل بیماری و افرایش روزافزون مخازج درمانی منجر به عدم توانایی پرداخت اقساط توسط مدد جویان گردید طی جلسه ای هیئت مدیره مرهم با هماهنکی برخی از خیرین برآن شد تا کمک هزینه های درمانی به صورت بلا عوض از صندوق درمان دراختیار مدد جویان قرار کیرد و مبلغ موجودی صندوق هر ماه توسط ایشان شارژ و گزارش آن در مجمع ارائه گردد، در حال حاضر پرداخت های بلاعوض جهت کمک هزینه های دارویی و درمانی از مبلغ 2.000.000 ریال تا سقف 50.000.000 میلون ریال به صورت کارتهای هدیه با آرم و نام صندوق مرهم و پس از تصویب هیئت مدیره به مدد جویان پرداخت میگردد. شایان ذکر است این کارت ها صرفا در مرکز درمانی مورد نظر قابل وصول میباشد.